Instrukcja obsługi programu Rexoft Allegro Linker


Dziękujemy za zainteresowanie programem Rexoft Allegro Linker.

Niniejsza instrukcja ma na celu opisanie procesu postępowania i działania poszczególnych funkcjonalności. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja pomoże Państwu w rozwiązaniu problemów i stanowić będzie materiał do przeanalizowania i dokładnego poznania programu.


1. Pierwsze uruchomienie


Po zakończeniu procesu instalacji programu Rexoft Allegro Linker na pulpicie systemu operacyjnego i/lub w menu Start pojawi się skrót do uruchomienia programu zawierający nazwę oraz wersję aplikacji.

Wskazówka

Jeśli podczas procesu instalacji odznaczono opcje "Skrót na pulpicie" i/lub "Skrót w menu start" uruchomienie programu będzie możliwe przez uruchomienie pliku aplikacji z lokalizacji, w której została zainstalowana.


1.1. Licencja


Podczas pierwszego uruchomienia użytkownik zobowiązany jest do podania klucza licencji. Wprowadź zakupiony klucz i potwierdź przyciskiem OK.

Po poprawnej weryfikacji klucza zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu aktywacji programu.


1.2. Kreator konfiguracji


Aby ułatwić proces konfiguracji programu przygotowano Kreator konfiguracji, który ułatwi ten proces.

Aby przejść do pierwszego kroku konfiguracji jakim jest Konfiguracja kont allegro.pl kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlone okno z formularzem logowania do konta w serwisie allegro.pl

Należy uzupełnić następujące dane:

 • Login - nazwa użytkownika w serwisie allegro.pl,
 • Hasło - hasło użytkownika do zalogowania w serwisie allegro.pl,
 • Klucz WebAPI - klucz umożliwiający skorzystanie z oferowanej przez serwis allegro.pl usługi wymiany informacji między aplikacjami zewnętrznymi a zasobami Allegro,

  Informacja

  Wprowadź indywidualny klucz WebAPI jeśli go posiadasz.

  W przypadku nieposiadania klucza WebAPI użyj oficjalnego klucza WebAPI dla aplikacji Rexoft Allegro Linker.


  Klucz WebAPI dla firmy REXOFT - af538674376e42ef8ca90bc3a74f53db

 • Prefix numerów zamówień - klucz (ciąg znaków), który będzie przypisywany w programie bazodanowym przy wewnętrznym numerze zamówienia celem identyfikacji konta, z którego zamówienie pochodzi.

Możliwe jest również skorzystanie z opcji:

 • Zawsze wystawiaj faktury - dodanie w pliku do importu zamówienia danych kupującego do wystawienia faktury VAT (nawet dla osoby fizycznej),
 • Dodaj pozycję na zamówieniu z darmowym transportem.

Następnie należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK.

Poprawne wprowadzenie danych zostanie oznaczone w kreatorze statusem [OK].

Kolejnym krokiem jest Konfiguracja systemu księgowego. Z listy dostępnych systemów księgowych należy wybrać posiadany i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Konfiguracja połączenia z systemem księgowym Comarch Optima ERP:

 • Automatyczna konfiguracja:
  1. W przypadku wykrycia w systemie programu księgowego Comarch Optima w zakładce Połączenie zostanie wstawiona ścieżka do serwera bazy danych w polu Połączenie do serwera bazy danych.

   Wskazówka

   Jeżeli nie wykryto automatycznie ściezki do serwera bazy danych:

   1. Kliknij w przycisk Szukaj baz.

   2. Po udanym procesie wyszukiwania baz zostanie wyświetlony komunikat o ilości znalezionych baz danych.

   3. Z listy znalezionych baz danych wybierz odpowiednią.

   4. Dane dotyczące połączenia zostaną wstawione automatycznie.

  2. Z listy dostępnych Firm wybierz odpowiednią.

  3. Zostaną wstawione dane firmy.

  4. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

  5. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

  6. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.
 • Ręczna konfiguracja:
  1. W zakładce Połączenie w polu Połączenie do serwera bazy danych wprowadź adres dostępu do serwera bazy danych.

   Wskazówka

   Aby uzyskać wymagane dane zobacz panel logowania w programie Comarch Optima ERP.

  2. Wprowadź nazwę bazy konfiguracyjnej w polu Baza konfiguracyjna.
  3. Kliknij w przycisk Pobierz listę firm.

   Informacja

   W przypadku niepowodzenia połączenia:

   1. Odznacz opcję Użyj autoryzacji Windows.
   2. Wprowadź dane: użytkownik i hasło bazy danych.

    NOTE! Istnieje duża szansa, że zostały wprowadzone domyślne dane podczas instalacji.
    Spróbuj wprowadzić dane:
    • login: sa
    • hasło: Comarch!2011 (lub kolejne roczniki)

  4. Z listy Firm wybierz nazwę używanej bazy danych w systemie Comarch Optima ERP.
   W polu Dane podmiotu zostaną wyświetlone Twoje dane z programu bazodanowego.

  5. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

  6. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

  7. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.

Kolejne 2 kroki to pobranie z serwisu allegro.pl aktualnych Sposobów dostawy i Form płatności. Wykonaj te kroki klikając w przycisk Dalej w kreatorze konfiguracji.

Kolejne krok to pobranie z serwisu allegro.pl aktualnych Aukcji. Pobrane aukcje zostaną wyświetlone w zakładce Aukcje programu.

GRATULACJE! Kolejny krok to już pobranie zamówień. Wskaż tylko datę początkową, a zamówienia pojawią się w zakładce Zamówienia programu.2. Sposoby dostawy


Program Rexoft Allegro Linker umożliwia przypisanie konkretnej pozycji produktowej z systemu księgowego do sposobu dostawy, który dostępny jest w serwisie Allegro. Opcja ta daje możliwość monitorowania sposobów dostawy.

Aby powiązać sposób dostawy z pozycją z systemu księgowego:

 1. Przejdź do zakładki Sposoby dostawy.
 2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl sposobów dostawy wybierz ten, który chcesz powiązać z pozycją w systemie księgowym.

 3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
 4. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.

 5. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 6. Produkt został przypisany do danego sposobu dostawy.

Wskazówka

Jeśli korzystasz z jednego produktu definiującego sposób dostawy, możesz powiązać wszystkie Sposoby dostawy z jednym produktem.

Aby powiązać wszystkie sposoby dostawy z jednym produktem:

 1. Kliknij w przycisk Powiąż wszystkie znajdujący się w górnym pasku funkcyjnym.

 2. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.
 3. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 4. Produkt został przypisany do danego sposobu dostawy.

Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

 • Pobierz sposoby dostawy - pobiera nowe sposoby dostawy z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).

 • Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje sposoby dostawy po wprowadzonej frazie.

 • Status - filtruje sposoby dostawy w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane).


3. Formy płatności


Program Rexoft Allegro Linker umożliwia przypisanie konkretnej formy płatności z systemu księgowego do formy płatności, która dostępny jest w serwisie Allegro. Opcja ta daje informacje na temat wybranego przez klienta sposobu zapłaty.

Aby powiązać formę płatności z platformy allego.pl z formę płatności w systemie księgowym:

 1. Przejdź do zakładki Formy płatności.
 2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl form płatności wybierz tę, którą chcesz powiązać z formą płatności w systemie księgowym.

 3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
 4. W oknie wybierz zdefiniowaną w systemie księgowym formę płatności.

 5. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 6. Forma płatności z allegro.pl została powiązana z formą płatności w systemie księgowym.

Wskazówka

Możesz powiązać wszystkie Formy płatności z jednym formą płatności w systemie księgowym.

Aby powiązać wszystkie formy płatności z jedną systemową:

 1. Kliknij w przycisk Powiąż wszystkie znajdujący się w górnym pasku funkcyjnym.

 2. W oknie wybierz zdefiniowaną w systemie księgowym formę płatności.
 3. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 4. Forma płatności z allegro.pl została powiązana z formą płatności w systemie księgowym.

Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

 • Pobierz formy płatności - pobiera nowe formy płatności z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).

 • Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje formy płatności po wprowadzonej frazie.

 • Status - filtruje formy płatności w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane).


4. Aukcje


Do pełnego działania programu niezbędne jest przypisanie aukcji z serwisu allegro.pl z produktami w systemie księgowym.

Aby powiązać produkt z aukcji Allegro z pozycją w systemie księgowym:

 1. Przejdź do zakładki Aukcje.
 2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl aukcji wybierz tę, którą chcesz powiązać produktem w systemie księgowym.

 3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby wyświetlić informacje o aukcji z Allegro.

  Wskazówka

  Po kliknięciu pojawią się informacje o aukcji:

  • Tytuł, numer i cena aukcji.
  • Adres aukcji - link do strony w serwisie Allegro z możliwością szybkiego otwarcia strony po kliknięciu w przycisk Otwórz.
  • Powiązane produkty - lista przypisanych produktów z systemu księgowego.

 4. W oknie kliknij w przycisk Dodaj produkt.

 5. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.

 6. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

  Wskazówka

  NOTE! Aby do zamówienia została pobrana cena z aukcji Allegro nie uzupełniaj pola Cena.

  Istnieje również możliwość przypisania większej liczby produktów z systemu księgowego do danej aukcji w przypadku tworzenia zestawów.

  Wtedy należy uzupełnić pola definiujące Ilość, Cenę, Stawkę VAT oraz Jednostkę poszczególnych produktów składowych.

  Następnie należy analogicznie dodać kolejne produkty.

 7. Produkt został przypisany do danej aukcji z serwisu Allegro.

 8. Zatwierdź powiązanie przyciskiem OK.
 9. Na liście aukcji dodatkowo pojawi się informacja o powiązaniu (ilość i produkt z systemu księgowego).


Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

 • Pobierz aukcje - pobiera nowe aukcje z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).

 • Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje aukcje po wprowadzonej frazie.

 • Status - filtruje aukcje w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane, Inna wartość zestawu).


5. Zamówienia


Najważniejszą funkcjonalnością programu jest pobieranie zamówień z serwisu allegro.pl i możliwość ich eksportu do pliku XML.

Taki plik można zaimportować w programie księgowym i uniknąć ręcznego tworzenia zamówień.


5.1. Pobieranie zamówień


Zamówienia pobierane będą od daty wprowadzonej podczas Pierwszego uruchomienia.

Wskazówka

Aby pobrać zamówienia od innej daty:

 1. W zakładce Zamówienia kliknij na rozwijalne menu przy funkcji Pobierz i wybierz opcję Pobierz od daty.

 2. Wybierz nową Datę i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

 3. Zamówienia zostaną wyświetlone na liście. O zakończeniu procesu zostaniesz poinformowany powiadomieniem.


Aby pobrać nowe zamówienia:

 1. W zakładce Zamówienia kliknij na przycisk Pobierz.

 2. Pobrane zamówienia zostaną wyświetlone na liście. O zakończeniu procesu zostaniesz poinformowany powiadomieniem.


5.2. Analiza zamówienia


Każde pobrane zamówienie zawiera informacje niezbędne do jego realizacji. Informacje te pochodzą z formularza transakcji z serwisu Allegro.

Przydatne dane znajdują się zarówno na liście z zamówieniami jak również poniżej tej listy, po kliknięciu w konkretne zamówienie.


Aby zobaczyć pozycje zamówione przez klienta kliknij na przycisk Pozycje.


Wyświetlona zostanie lista produktów oraz informacje o ilości i pobranej cenie.


Wskazówka

W przypadku, gdy na liście Pozycji przy danej pozycji widnieje pusta wartość kolumny Kody produktów należy powiązać daną aukcję z zamówienia z pozycją w systemie księgowym.

Aby powiązać aukcję z pozycją w systemie księgowym:

 1. Zaznacz na liście Pozycje aukcję do powiązania.

 2. Kliknij dwukrotnie na zaznaczonej pozycji lewym przyciskiem myszy.
 3. W oknie kliknij w przycisk Dodaj produkt.

 4. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.

 5. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 6. Produkt został przypisany do danej aukcji z serwisu Allegro..

 7. Zatwierdź powiązanie przyciskiem OK.
 8. Na liście pozycji dodatkowo pojawi się informacja o powiązaniu (ilość i produkt z systemu księgowego).


5.3. Eksport zamówienia


Zamówienie posiadające status Nowe może zostać wyeksportowane do pliku XML.

Wskazówka

Katalog z plikami został zdefiniowany podczas Pierwszego uruchomienia.

Aby wyeksportować zamówienie:

 1. Kliknij na konkretnym zamówieniu.
 2. W zakładce Szczegóły danego zamówienia kliknij przycisk Eksportuj.

 3. Zamówienie zostanie wyeksportowane do pliku XML. Na liście zamówień oraz w szczegółach zamówienia pojawi się status Plik.

Wskazówka

Aby zobaczyć wnętrze pliku XML z zamówieniem kliknij na przycisk Otwórz plik.


Aby wyeksportować wiele zamówień:

 1. Zaznacz zamówienia do wyeksportowania na liście zamówień.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj zaznaczone.

 3. Pliki XML wyeksportowanych zamówień znajdują się w katalogu z plikami zamówień.

Wskazówka

Podczas eksportowania zamówienia może pojawić się komunikat związany z błędami powiązań lub innymi.


Aby zdiagnozować źródło problemu:

 1. Odszukaj na liście zamówień błędne zamówienie. Będzie posiadać status Niekompletne.
 2. Kliknij na odszukanym zamówieniu, aby zobaczyć szczegóły.

 3. W zakładce Szczegóły dla danego zamówienia zobacz i przeanalizuj wiadomość z pola Komunikat.

 4. Rozwiązanie problemów odczytanych z komunikatu pozwoli na wyeksportowanie pliku.


5.4. Import zamówienia


Wyeksportowany plik z programu Rexoft Allegro Linker można zaimportować w systemie księgowym.

Poniżej zostanie przedstawiona metoda importu w zależności od obsługiwanych systemów księgowych.

Comarch Optima ERP

 1. Uruchom program i zaloguj się.
 2. Z górnego menu wybierz zakładkę Handel i opcję Rezerwacje odbiorcy.

 3. Następnie z dostępnych opcji wybierz Funkcje dodatkowe i z pozycji Import dokumentów opcje Import rezerwacji odbiorcy z pliku XML.

 4. W oknie odznacz opcje:
  • Załóż karty kontrahentów - kontrahenci są tworzeni podczas tworzenia pliku XML w programie Rexoft Allegro Linker,
  • Załóż karty towarów - w pliku XML zawarte są już informacje o produktach zawartych w systemie Comarch Optima ERP.

  Następnie kliknij w ikonkę wyboru pliku w Eksploratorze.

 5. Po wyborze pliku do eksportu pojawi się ścieżka dostępu. Zatwierdź wybór klikając na przycisk .


  Wskazówka

  Możliwe jest zaimportowanie większej ilości plików ze wskazanego folderu.

  1. Z dostępnych opcji wybierz Funkcje dodatkowe i z pozycji Import dokumentów opcje Import wszystkich dokumentów XML z katalogu.

  2. W oknie odznacz opcje:
   • Załóż karty kontrahentów - kontrahenci są tworzeni podczas tworzenia pliku XML w programie Rexoft Allegro Linker,
   • Załóż karty towarów - w pliku XML zawarte są już informacje o produktach zawartych w systemie Comarch Optima ERP.

   Następnie kliknij w ikonkę wyboru katalogu w Eksploratorze, wybierz katalog i zatwierdź wybór klikając na przycisk .

 6. Zaimportowany plik XML zostanie wczytany jako Rezerwacja odbiorcy.

 7. Po dwukrotnym kliknięciu ukażą się szczegóły zamówienia. Możliwa będzie dalsza obsługa zamówienia w programie Comarch Optima ERP.


5.5. Status zamówienia


Po imporcie zamówienia do programu księgowego możliwe jest śledzenie jego statusu.

W tym celu:

 1. Odszukaj na liście zamówień z Allegro zaimportowane zamówienie i kliknij prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz opcje Aktualizuj status z systemu księgowego.

 3. Na liście zamówień oraz w szczegółach zamówienia pojawi się status Księgowanie, wyświetlony zostanie numer zamówienia w systemie księgowym oraz odpowiedni Komunikat.

 4. Po realizacji zamówienia (wystawieniu paragonu lub faktury) pojawi się status Zakończone oraz wskazany zostanie numer paragonu lub faktury z systemu księgowego.


5.6. Inne funkcjonalności


Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

 • Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje zamówienia po wprowadzonej frazie.

 • Status - filtruje zamówienia w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Pakunek, Niekompletne, Plik, Księgowanie, Zakończone, Anulowane).

 • Płatność - filtruje zamówienia w zależności od zaznaczonego sposobu płatności (PayU, Przelew, Przy odbiorze).

 • Sortowanie - sortowania malejąco lub rosnąco po kolumnach (ID, Kupujący, Adres e-mail, Wartość, Data zamówienia, Data płatności / anulowania).

 • Nawigacja po zamówieniach - umożliwia zaznaczenie wszystkich zamówień na danej stronie, odznaczenie, odświeżenie zamówień (statusu), przechodzenie między stronami.

 • Zmiana statusu - ręczna zmiana statusu zamówienia (Pakunek, Zakończone, Anulowane).

 • Opcje zamówienia - Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje dla zamówienia:
  • Przygotowywanie pakunku - zmiana statusu zamówienia na Pakunek,
  • Oznacz jako zakończone - zmiana statusu zamówienia na Zakończone,
  • Oznacz jako anulowane - zmiana statusu zamówienia na Anulowane.

 • Notatka - daje możliwość stworzenia własnej notatki dla zamówienia. Możliwe jest późniejsze przeszukanie zamówień po treści notatki.


6. Konta Allegro.pl


W zakładce Konta Allegro.pl wyświetlana jest lista skonfigurowanych kont z platformy Allegro. Możliwe jest również dodawanie nowego konta i jego konfiguracja.

Aby dodać nowe konto Allegro kliknij w przycisk Dodaj konto Allegro.pl.

Zostanie wyświetlony formularz logowania do platformy Allegro.

Należy uzupełnić następujące dane:

 • Login - nazwa użytkownika w serwisie allegro.pl,
 • Hasło - hasło użytkownika do zalogowania w serwisie allegro.pl,
 • Klucz WebAPI - klucz umożliwiający skorzystanie z oferowanej przez serwis allegro.pl usługi wymiany informacji między aplikacjami zewnętrznymi a zasobami Allegro,

  Informacja

  Wprowadź indywidualny klucz WebAPI jeśli go posiadasz.

  W przypadku nieposiadania klucza WebAPI użyj oficjalnego klucza WebAPI dla aplikacji Rexoft Allegro Linker.


  Klucz WebAPI dla firmy REXOFT - af538674376e42ef8ca90bc3a74f53db

 • Prefix numerów zamówień - klucz (ciąg znaków), który będzie przypisywany w programie bazodanowym przy wewnętrznym numerze zamówienia celem identyfikacji konta, z którego zamówienie pochodzi.

Możliwe jest również skorzystanie z opcji:

 • Zawsze wystawiaj faktury - dodanie w pliku do importu zamówienia danych kupującego do wystawienia faktury VAT (nawet dla osoby fizycznej),
 • Dodaj pozycję na zamówieniu z darmowym transportem.

Następnie należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK.


7. System księgowy


W zakładce System księgowy wyświetlana jest lista skonfigurowanych systemów księgowych. Możliwe jest również dodawanie nowego powiązania z systemem księgowym i jego konfiguracja.

Aby dodać nowe powiązanie z systemem księgowym kliknij w przycisk Dodaj system księgowy.

Z listy dostępnych systemów księgowych należy wybrać posiadany i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Konfiguracja połączenia z systemem księgowym Comarch Optima ERP:

 • Automatyczna konfiguracja:
  1. W przypadku wykrycia w systemie programu księgowego Comarch Optima w zakładce Połączenie zostanie wstawiona ścieżka do serwera bazy danych w polu Połączenie do serwera bazy danych.

   Wskazówka

   Jeżeli nie wykryto automatycznie ściezki do serwera bazy danych:

   1. Kliknij w przycisk Szukaj baz.

   2. Po udanym procesie wyszukiwania baz zostanie wyświetlony komunikat o ilości znalezionych baz danych.

   3. Z listy znalezionych baz danych wybierz odpowiednią.

   4. Dane dotyczące połączenia zostaną wstawione automatycznie.

  2. Z listy dostępnych Firm wybierz odpowiednią.

  3. Zostaną wstawione dane firmy.

  4. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

  5. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

  6. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.
 • Ręczna konfiguracja:
  1. W zakładce Połączenie w polu Połączenie do serwera bazy danych wprowadź adres dostępu do serwera bazy danych.

   Wskazówka

   Aby uzyskać wymagane dane zobacz panel logowania w programie Comarch Optima ERP.

  2. Wprowadź nazwę bazy konfiguracyjnej w polu Baza konfiguracyjna.
  3. Kliknij w przycisk Pobierz listę firm.

   Informacja

   W przypadku niepowodzenia połączenia:

   1. Odznacz opcję Użyj autoryzacji Windows.
   2. Wprowadź dane: użytkownik i hasło bazy danych.

    NOTE! Istnieje duża szansa, że zostały wprowadzone domyślne dane podczas instalacji.
    Spróbuj wprowadzić dane:
    • login: sa
    • hasło: Comarch!2011 (lub kolejne roczniki)

  4. Z listy Firm wybierz nazwę używanej bazy danych w systemie Comarch Optima ERP.
   W polu Dane podmiotu zostaną wyświetlone Twoje dane z programu bazodanowego.

  5. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

  6. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

  7. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.

8. Synchronizacja


Zakładka Synchronizacja umożliwia konfigurację działania programu pod kątem pobierania nowych zamówień.

Możliwa jest konfiguracja opcji:

 • Automatycznie pobieraj nowe zamówienia - możliwość zezwolenia na automatyczne pobieranie nowych zamówień wraz ze zdefiniowaniem częstości wykonywania tej operacji.
 • Automatycznie eksportuj zamówienia do systemu księgowego - możliwość eksportu do pliku zamówień posiadających komplet wymaganych danych.
 • Pokazuj powiadomienia - zezwolenie na wyświetlanie na pulpicie powiadomień.
 • Uruchom kreatora konfiguracji - uruchomienie konfiguratora, którzy przeprowadzi przez proces konfiguracji programu.


9. Logi


Zakładka Logi monitoruje zachowania programu i zapisuje wydarzenia do pliku.

Zapis tych wydarzeń jest nieocenioną pomocą dla programistów programu Rexoft Allegro Linker.

W razie potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu możesz zostać poproszony o dostęp do tych danych.


10. Licencja


Zakładka Licencja wyświetla informacje o właścicielu i parametrach licencji (typie, kluczu, ważności i innych).

Dodatkowo wyświetlane są przyciski:

 • Przedłuż / rozszerz licencję - otwiera stronę programu z formularzem zamówienia na zmianę warunków licencji.
 • Zmień klucz produktu - umożliwia aktywację nowego klucza programu.

Wyświetlana jest również treść licencji programu Rexoft Allegro Linker.


11. O programie


Zakładka O programie dostarcza najpotrzebniejszych informacji o programie Rexoft Allegro Linker takich jak:

 • Rejestr zmian - zawiera informacje o zmianach wprowadzonych w poszczególnych wersjach programu.
 • Otwórz stronę programu - przycisk otwierający w przeglądarce internetowej stronę programu Rexoft Allegro Linker.
 • Zgłoś błąd - otwiera formularz zgłoszenia błędu napotkanego podczas używania programu.

Wskazówka

W przypadku napotkania proglemu uzupełnij formularz o dane:

 1. Obszar problemu - wskazanie tematu problemu.
 2. Data problemu.
 3. Opis problemu - możliwość własnego opisania problemu.
 4. Zgoda na przesłanie danych i logów - pole wyrażenia zgody na wysłanie danych z formularza i pliku logów.


FAQ - najczęściej zadawane pytania


Q: Podczas korzystania z programu pojawia się komunikat "Błąd sesji."

A: Serwis allegro.pl odnotowuje zbyt dużą liczbę połączeń do konta. Aby uniknąć tego problemu dodaj swoje urządzenie do zaufanych urządzeń w Allegro.
Skorzystaj z linku: https://allegro.pl/myaccount/Settings/security_settings.php/twoFactorAuthentication


Q: Po imporcie do systemu księgowego widnieje inna cena niż na aukcji w serwisie Allegro.

A: Sprawdź, czy podczas powiązania aukcji z Allegro z produktem w zakładce Aukcje nie została wpisana Cena produktu inna niż 0,00.
Jeśli tak, to edytuj dane powiązanie aukcji z produktem i wprowadź cenę równą 0.


Q: Nie widzę zamówienia z Allegro na liście zamówień, mimo iż pobrałem wszystkie nowe.

A: Czasem zdarza się, że wprowadzone w formularzu dostawy dane na Allegro mogą zawierać ciągi znaków, które powodują błąd podczas pobierania lub czasem Allegro może błędzie wysyłać takie zamówienia.
Program umożliwia ręczną próbę pobrania zamówienia po jego identyfikatorze.

Aby ręcznie spróbować pobrać zamówienie:

 1. Na Twoim koncie w serwisie allegro.pl odszukaj dane zamówienie i skopiuj jego numer transakcji.
 2. W programie w zakładce Zamówienia kliknij na rozwijalne menu przy funkcji Pobierz i wybierz opcję Pobierz po nr transakcji.

 3. W oknie wprowadź numer transakcji zatwierdź wpis za pomocą przycisku OK.

 4. Sprawdź czy na liście pojawiło się żądane zamówienie.

Jeśli nie udało sie rozwiązać problemu braku konkretnego zamówienia - skontaktuj się z naszym oddziałem pomocy technicznej celem weryfikacji potencjalnego błędu.

Wypróbuj aplikację zanim kupisz - to nic nie kosztuje

PRZETESTUJ ZA DARMO